تحقیق و توسعه

بنیان تاسیس شرکت کیانا پتروانرژی بر اساس R & D  و نوآوری بوده و از همان ابتدای کار توجه ویژه ای به طراحی و تولید محصولات دارای تکنولوژی های نوین در حوزه های آبو انرژی داشته است.

با توجه به بحران جهانی آب و انرژی و مشکلات زیست محیطی مربوط به آن در جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران، و لزوم اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی ، شرکت کیانا پترو انرژی را بر آن داشت تا با صرف هزینه های بسیار زیاد تحقیقاتی در زمینه صرفه جویی آب و انرژی گامهای بزرگی را بردارد.

کیانا انرژی