کاهش مصرف آب کولینگ تاور

کاهش مصرف آب کولینگ تاور

کاهش مصرف آب کولینگ تاور ،  با استفاده از تکنولوژی هیبریکول مصرف آب فرآیندی کارخانه به صفر می رسد. با این سیستم آب فرآیندی کارخانه در مداربسته جریان می یابد که نیازی به استفاده از آب فرآیندی جبرانی نخواهد بود. 

 از آنجایی که این آب معمولا آب با کیفیت بالا و گرانی می باشد حذف آب فرآیندی جبرانی موجب کاهش هزینه تامین آب می گردد.

تکنولوژی هیبریکول در فصول گرم سال نیاز به مقدار کمی آب (غیر فرآیندی ) خواهد داشت که این میزان آب حدود 10 درصد آب مورد نیاز در کولینگ تر می باشد.  میزان صرفه جویی سیستم هیبریکول حدود 90 درصد در مصرف آب غیرفرآیندی خواهد بود.

منحنی های زیر گویای کاهش چشمگیر مصرف آب پکیج هیبریکول در مقایسه با کولینگ تر می باشد.

کاهش مصرف آب کولینگ هیبرید نسبت به  برج خنک کننده تر ( کولینگ تر ) و برج خنک کننده خشک (کولینگ خشک ) بسیار قابل توجه بوده و به میزان زیادی در هزینه های تولید و نگهداری موثر می باشد. برج خنک کننده هیبریدی هیبریکول کیانا انرژی بهترین جایگزین برای سایر برج های خنک کننده می باشد.