وضعیت خشک

وضعیت خشک در کولینگ تاور هیبریدی هیبریکول : وضعیت خشک هنگامی که دمای محیط اطراف بیش از حد مورد نیاز باشد، دستگاه کولینگ تاور هیبریدی هیبریکول در وضعیت عملکرد مرطوب قرار گرفته و به طور همزمان از مکانیزم خنک کاری تبخیری و خشک استفاده می نماید.  سیال فرایندی (معمولاً آب کولینگ) از طریق انشعاب ورودی […]

وضعیت تر

سیستم های کولینگ متداول در صنعت دو نوع تر و خشک می باشد که هر کدام معایب و مزایای خود را دارند : کولینگ تر هنگامی که دمای محیط اطراف بیش از حد مورد نیاز باشد، دستگاه در وضعیت عملکرد مرطوب قرار گرفته و به طور همزمان از مکانیزم خنک کاری تبخیری و خشک استفاده […]

درباره ما

هیبریکول Hybrid cooling tower برج خنک کننده هیبریدی